Footnotes per chapter of the book of NMD

Footnotes and notes

No More Delay Footnotes

No More Delay Footnotes

The list of Footnotes the author, Rev Wim Embregts, had put down in his book are shown below in table form.

All References given in his book can be found on page: References.

Back to main menu Bible Research

Back to main menu Bible Research

The Footnotes are given for each Chapter of the book of Revelation.

 

 

 

Footnotes and Notes number 1-12, Revelation 1
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 1  H. Verwey Ik ben die Ik ben  94
 2 Dr. C. v.d. Waal Openbaring van Jezus Christus 174
 3 Dr. J.H. Gunning J.Hzn. Het Boek der Toekomst 3
 4 Prof. Brouwer Vertaling
 5
 6 J.A. Seiss De Komende Christus  14
15
 7 J.G.O. ‘Geschiedenis der Martelaren’, 1883, naar de druk van 1671, door J.G.O.  19
 8 Irenaeus ‘Weerlegging en Afwending der valselijk dusgenaamde Wetenschap’ V, 30, 3. Vertaling Dr. H.U. Meyboom.
9 Alfred Läpple ‘De Apokalyps van Johannes 65
Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historic 45
H.C. Voorhoeve Jzn. ‘Beschouwing over de Openbaring’, 5e druk.
‘Het Onderwijs der Twaalf Apostelen’, Hoofdstuk XIV.
65
Justinus de Martelaar (± 165 na Chi.) Apologie I 62, 2-4
Ignatius De brief van Ignatius aan de Magnesiers, Hoofdstuk IX
10  Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, 2e druk 12-13
11 J.E. van den Brink De Gemeente in de Eindtijd 18
H.C. Voorhoeve Jzn. ‘Beschouwing over de Openbaring’, 5e druk, p. 72. 72
Dr. P.J. Züllig De Openbaring van Johannes Verklaard II 101
102
12 Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historic  58
Alfred Läpple De Apokalyps van Johannes 68
H. Th van Munster Zie, Hij Komt met de Wolken 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 13-32, Revelation 2
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
13 Prof. Dr. A.M. Brouwer  Wereldeinde en Wereldgericht 117
14 H. Dallmayr De Zeven Luchters  63/64
15 H.C. Voorhoeve Jzn. ‘Beschouwing over de Openbaring’, 5e druk 78
Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, deel I 64
Dr. J.H. Gunning Het Bock der Toekomst 43
Hal Lindsey Op weg naar een Nieuwe Wereld 32
M.A. Alt Bijbelstudie voor Zelfonderricht 564
Joh. de Heer en J.A. Monsma De Komende Koning 14
16 Philipp Schaff Geschiedenis der Apostolische Kerk  108
17 Otto F.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’ (The Biblical Archaeologist, 1974, no. 3).
18 M.S. en J.L. Miller Algemene Bijbelse Encyclopaedia  352
19 Irenaeus ‘Weerlegging en Afwending der valselijk dusgenaamde Wetenschap’  I, 26, 3.
Hippolytus ‘Weerlegging van alle ketterijen’, VII, 36, 3.
20 Irenaeus ‘Weerlegging en Afwending der valselijk dusgenaamde Wetenschap’ I, 26, 3.
21 F.J. Slemming ‘The Seven Churches of Revelation — Smyrna’. Elim Evangel 1969
22 Menologion Het Griekse ‘Menologion’, een kerkelijke lijst van heiligen.
Otto F. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
23 Philipp Schaff Geschiedenis der Apostolische Kerk  451
24 Adriaan v. Haemstede ‘Geschiedenis der Martelaren’ (naar de druk van 1671, door J.G.O.).
25 Dr. A.H. Edelkoort De Openbaring van Johannes 28-30
26 Otto F.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
27 Otto P.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
28 W.E. Vine An Expository Dictionary of N.T. Words
29 Grote Winkler Prins, 7e druk.
30 Christelijk Encyclopedia, 2e druk
31  F.J. Slemming F.J. Slemming: `The Seven Churches of Revelation’ (Thyarira), Elim Evangel 1969
32 Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklarung der Offenbarung Johannis  54-55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 33-37, Revelation 3
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
33 Otto F.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
34 Otto F.A. Meinardus `The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
35 Otto F.A. Meinardus ‘The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse’, The Biblical Archaeologist, 1974, 3.
36 Dr. A.J. Visser. De Openbaring van Johannes  50
Alfred Lapple De Apokalyps van Johannes 82
37 De aoristus vorm `hesteka’

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 38-45, Revelation 4
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
38 Ruth V. Wright and Robert L. Chadbourne Gems and Minerals of the Bi­ble 79
39 Ruth V. Wright and Robert L. Chadbourne Gems and Minerals of the Bi­ble 55
40 Ruth V. Wright and Robert L. Chadbourne Gems and Minerals of the Bi­ble 117
41 Ruth V. Wright and Robert L. Chadbourne Gems and Minerals of the Bi­ble 57
42 Victorinus van Pettau, ovel. 304 ‘Commentaar op de Apocalypse’, The Ante-Nicene Fathers, Vol. VII 348
43 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
Joh. de Heer en J.A. Monsma:      Komende Koning’, 2e druk, p. 33.  33
44 H.C. Voorhoeve Jzn. Beschouwing over de Openbaring 108
45  W.A. Criswell ‘Expository Sermons on Revelation’, Vol. 3  47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 46-47, Revelation 5
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
46 Zie: Alfred Läpple De Apokalyps van Johannes’, p. 47 e.v. 47 e.v.
47 Dr. J. de Zwaan ‘Inleiding tot het Nieuwe Testament’, dl. III 79

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 48-51, Revelation 6
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
48 o.a. J.J. Buskes Jr. De laatste Strijd 109
49 Dr. A.H. Edelkoort De Openbaring van Johannes 14
50 J.P. Lange ‘Bibelwerk’, dl. 16 117
51 Dr. F.J. Züllig ‘Openbaring van Johannes verklaard’, dl. 2 39

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 52-56, Revelation 7
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
52 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
`De Komende Koning’, le druk  53
53 J. v. Dijk ‘Openbaring’ van de serie ‘Paraphrase Heilige Schrift’  64
54 Godet  Bijbelstudien over het N.T., ‘De Openbaring van Johan­nes’  268
55 Irenaeus (± 185 nChr)  ‘Adversus Haereses’, V, 30, 3.
56 Nicolaus van Lyra
(± 1340)
‘De Antichristo’

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 57-66, Revelation 8
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
57 Dr. J.C. de Moor De Openbaring van Johannes  241
H.C. Voorhoeve Jzn. ‘Beschouwing over de Openbaring’, 5e druk, p. 172. 172
Walter Scott Exposition of the Revelation 163
Augustinus,
Beda,
Vitringa e.a.
Ook aldus:
58 Dr. D. Hoffmann Das Buch Leviticus 446
F.J. Ziillig ‘Openbaring van Johannes Verklaard’, III, 69
Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklärung der Offenbarung Johannis 94
59 F.J. Züllig Openbaring van Johannes Verklaard  70
60 Walter Scot Exposition of the Revelation 164
61 o.a. Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historie  197
e.v.
J.E. van den Brink De Gemeente in de eindtijd 100
e.v.
62 Dennis Meadow ‘Rapport van de Club van Rome’, Aula-Pocket 500 200
63 Algemeen Dagblad Algemeen Dagblad, 17 september 1971
 64 Dr. A. Kuyper ‘Van de Voleinding’, 4e deel 138/
139
 65 De Volkskrant De Volkskrant, 13 augustus 1970, artikel: `Milieuvervuiling kan klimaat ver­anderen’.
66 Dr. F.J. Züllig `De Openbaring van Johannes verklaard’, deel II  72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 67-70, Revelation 9
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
67  Hal Lindsey o.a. Op weg naar een Nieuwe Wereld 111-
115
68 Harold B. Kuhn ‘The Prospect of Carbon-Copy Humans’, Christianity To­day, 9 april 1971.
69 Dr. J.A. Seiss ‘Komende Christus’, dl. I 282
70 Dr. G.J.M. Bartelink Grieks-Ned. Woordenboek (Aula-pocket No. 7).

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 71-76, Revelation 10
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 71 Dr. J.C. de Moor De Openbaring van Johannes in leerredenen verklaard  241
Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. I  297
J.M. Gartner ‘Het Morgenlicht van den Wereldsabbat 322
Prof. Dr. W.H. Gispen e.a. Beknopt Commentaar op de Bijbel in de Nieuwe Vertaling 1065
Matthew Henry ‘Letterlijke en Practicale Verklating van her Nieuwe Testa­ment’, dl. III 847
 72 Dr. F.J. Züllig De Openbaring van Johannes Verklaard  97
73 J.E. Jungius Verborgentheit der Laatste Tijden 681
74 Ds. A.A. Leenhouts Een Pascha voor Jahweh 19
47
75 Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklarung der Offenbarung Johan­nis  108
Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historie  230
 76 Grosheide en
Van Itterson
‘Christelijke Encyclopedic’,  dl. II.  356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 77-91, Revelation 11
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
77  Dr. J.M.S. Baljon Openbaring van Johannes  120
E.F. Scott The Book of Revelation 69
F.W. Farrar ‘The Early Days of Christianity’, Vol. II 192
78 Dr. C. van der Waal De Openbaring van Jezus Christus  38
79 De Rotterdammer De Rotterdammer, 17-7-1969: ‘Israel wil tempel weer herbouwen’.
80 J. van Dijk ‘Paraphrase van her boek Openbaring’, 2e druk  85
81 J.A. Hendriks Het geheim der Eeuwen  460
82 E. Dorschler De Komende Christenvervolging 63
83 Dr. V. Hepp De Antichrist 209
84 Nieuwe Testament Nieuwe Testament volgens de vertaling van de Algemene Synode der N.H. Kerk, 1868.
85 M.A. Alt Bijbelstudie voor Zelfonderricht 579
Mr. Isaac da Costa De Apostel Johannes en Zijne Schriften 216
86 Prof. Dr. A.M. Brouwer ‘Het Nieuwe Testament met Aantekeningen’, voet­noot bij Opb.11:3.
Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. I 339
87 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, 2e druk 97
88 Jozef de Timmerman
(zie H. Bakels)
Het apocriefe bock ‘Nicodemus’, cap. 9 en de ‘Arabische Historie van Jozef de Timmerman’, cap. 31 (zie H. Bakels: `Nieuw Testamentische apocriefen’, deel 1 403
Ante Nicene Fathers De apocriefe `Openbaring van Johannes’ en `Openbaring van Paulus’ (zie ‘Ante Nicene Fathers’, vol. VIII, p. 581 en 583).
89 Dr. J.H. Bavinck en
Dr. A.H. Edelkoort
Bijbel met Kanttekeningen, red. Dr. J.H. Bavinck en Dr. A.H. Edelkoort, bij Zach.4:1-14.
90 Alfred Läpple De Apokalyps van Johannes  120
91 Dr. J.M.S. Baljon Commentaar op De Openbaring van Johannes 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 92-102, Revelation 12:1-12
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 92 J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, deel H  2
 93 Dr.J.H. Gunning J.Hz. Het Boek der Toekomst  265
Dr. J.M.S. Baljon Openbaring van Johannes 132
 94 Prof. Dr. J.H. Bavinck En voort wentelen de eeuwen  11
Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der Historic 236
 95 Ds. A. Mooij Uit het Woord 206
96 Encyclopaedic Encyclopaedic van het Katholicisme, dl. II 741
A.P. van Schalk Openbaring van Johannes 129
97 Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 118
98 Real-Encyklopädie Real-Encyklopadie fir protestantische Theologie und Kirche, dl. 10 587
99 Frank M. Boyd Bovenstaande punten grotendeels ontleend aan: ‘The Book of Revelation’, Book 2 61-63
100 Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 115
101 Frank M. Boyd The Book of Revelation 64
102 Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. II, p. 22-23. 22-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 103-109, Revelation 12:13-13:10
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 103 Gordon Lindsay The Book of Revelation Made Easy 254
104 Clarence Larkin Dispensational Truth  137
 105 Arne Falk Ronne Zie voor een beschrijving van Petra: Arne Falk Ronne: ‘In het Voetspoor van Paulus’ 64 ev.
 106 Louis L. Talbot The Prophecies of Daniel 115-116
 107 Eusebius Pamphyli ‘Kerkgeschiedenis’ van Eusebius Pamphyli, III, 5, 3.
 108 Dr. J.M.S. Baljon Commentaar op de Openbaring van Johannes 131
109 Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 113

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 110-138, Revelation 13
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
110 Ds. A. van de Weg ‘Daniël’ (Serie ‘De Bijbel en zijn Boodschap’)  45
Dr. J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. II 68
 111 Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld  162-163
 112 Dr. C. van der Waal Openbaring van Jezus Christus  72
 113 Ned. Staatscourant
No.13 van 1972
Toespraak van Prins Claus in het Haags Congresgebouw, symposium door de Nationale Commissie Ontwikkelings­strategic 1970-1980 over UNCTAD – III.
 114 Ian Macpherson 114 Ian Macpherson: The False Prophet’, Redemption Tidings, 25-5-1972
 115 Dr.A.J. Visser Openbaring van Johannes  130
 116 Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld 166
 117 H.Th. van Munster Zie, Hij komt met de wolken  148
 118 Gordon Lindsay The Book of Revelation Made Easy 311
 119 Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld  168
Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 135-136
 120 De Komende
Computer
Maatschappij
‘De Komende Computer Maatschappij’, uitgave Stichting Mona 1976 26-27
Rotterdammer’ van 3 oktober 1970 ‘Rotterdammer’ van 3 oktober 1970, artikel Iedereen een nummer’.
 121 14e algemene volkstelling Hoe u mee telt, bij de 14e algemene volkstelling (annex woningtelling) op 28 februari 1971.
 122 Dr. C. Rijnsdorp Gefascineerd door het laatste Bijbelboek  61-62
 123 Irenaeus ‘Contra Haereses’, V, 30, 3.
 124 Victorious Commentaar op de Apokalypse
 125 Hugo de Groot ‘Uytlegginge van eenige plaatsen des Nieuwen Testaments, handelende over den Antichrist’ (1649) 34
35
68
 126 Dr. F.J. Züllig De Openbaring van Johannes verklaard  178-179
 127 Joannes Ernestus
Jungius
‘Verborgentheit der Laatste Tijden’ (1750) 666
 128 128 Ds. D.A. v.d. Bosch: `666, Het Getal eens Menschen’, p. 95-96.  128 Ds. D.A. v.d. Bosch: `666, Het Getal eens Menschen’, p. 95-96. 95-96
 129 A. Läpple De Apokalyps van Johannes  137-138
130 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, le druk 127
131 Frank Allnut ‘The Day Approaching’ (advert. in ‘Eschaton’, mrt./apr. 1976)
132 Rev. A. Hislop The Two Babylons 269-270
133 Dr. V. Hepp De Antichrist 236-239
134 Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklarung der Offenbarung Johannis 140-141
135 F.W. Farrar ‘The Early Days of Christianity’, dl. II 295
136 Mr. Isaac da Costa De Apostel Johannes en Zijne Schriften 266
137 Rend Pache De Komende Christus 173-174
138 Lewi Pethrus ”t Geheimzinnige Getal van de Antichrist’, Jong en Vrij, april 1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 139-142, Revelation 14
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 139 J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. II 107
 140 Frank M. Boyd ‘Studies in the Revelation’, book II  84
 141 J.A. Seiss ‘De Komende Christus’, dl. II 113
 142 Dr. F.J. Züllig ‘De Openbaring van Johannes verklaard’, dl. 3  204

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 143-144, Revelation 15
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 143 Drs. A.P. van Schaik De Openbaring van Johannes  175
 144 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, 2e druk 147

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 145-153, Revelation 16
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
145 Richard W. de Haan ‘The Antichrist and Armageddon’, sub. 5
 146 Prof. Dr. P. Verhoef ‘Die dag van die Here’, bij Joel 3:12 (EXEGETICA 1956). 66
147 Joh. de Heer ‘De Eindcrisis der Volken in Armageddon’, 5e druk  129
148 Joh. de Heer De Komende Rechter en de Eindcrisis der volken in Armageddon 10
149 Joh. de Heer De Komende Rechter en de Eindcrisis der volken in Armageddon 11-12
150 Drs. A.P. van Schaik De Openbaring van Johannes 185
151 Arthur E. Bloomfield All Things New 262
152 M.S. en J.L. Miller Algemene Bijbelse Encyclopaedie 458-459
153 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
‘De Komende Koning’, 2e druk 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 154-158, Revelation 17
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 154  H.A. Ironside Lectures on the Revelation 287-294
 155 J.A. Seiss ‘Komende Christus’, dl. II  161
 156 Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld  209
 157 Dr. C. van der Waa Openbaring van Jezus Christus 62
158 Dr. F.J. Züllig 158 Dr. F.J. Ztillig: `De Openbaring van Johannes verklaard’, p. 248. 248

 

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 159-162, Revelation 18
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
159 Dr. D. Harting ‘Grieksch-Nederduitsch Handwoordenboek op het Nieuwe Testament’, 2e druk  556
 160 De Telegraaf De Telegraaf, 29 maart en 16 april 1971
 161 Christianity Today Christianity Today, 28 februari 1975
 162 Frank M. Boyd ‘The Book of the Revelation’, book 3 36-37

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 163-164, Revelation 19
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 163 J.A. Seiss `De Komende Christus’, dl. II  209
 164 Alfred Läpple De Apokalyps van Johannes 128

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 165-168, Revelation 20:1-6
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 165  Dr. F.J. Züllig `De Openbaring van Johannes Verklaard’, deel. 3 330
 166 Dr. F.J. Züllig `De Openbaring van Johannes Verklaard’, deel 3 297
167 Jakop Zopfi ‘Das Endzeitliche Weltreich’, Wort and Geist, no. 12, dec. 1976.
168 Dr. A.J. Visser Openbaring van Johannes 240

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 169-171, Revelation 20:7-15
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 169  A. Läpple De Apokalyps van Johannes  181
 170 Joh. de Heer en
J.A. Monsma
`De Komende Koning’, 2e druk 202
 171 F.A. Schaeffer De dood over de stad 86-87

 

 

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 172-172, Revelation 21
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 172  D.E. Nestl.  Voor de grondtekst van de Openbaring worden aanbevolen: `Novum Testamentum Graece’, D.E. Nestl.

 

 

 

.

Footnotes and Notes number 173-173, Revelation 22
Number Author
Name of Book / article, publisher
Page
 173 United Bible Societies Voor de grondtekst van de Openbaring aanbevolen: ‘The Greek New Testament’, Edited by Kurt Aland c.a., United Bible Societies, London.